Ikan Diperbolehkan | Puasa Para Rasul | Nabi Amos (Abad 8 SM)

Puasa Para Rasul | Ikan diperbolehkan | Martir Julian dari Tarsus di Kilikia (305M) | Irama 1