Tidak Makan Daging | Venerable Procopius the Confessor of Decapolis (ca. 750)

Puasa Besar | Roti,Sayur,Buah diperbolehkan | Venerable Piama, virgin (337)