Tidak Makan Daging | Venerable Basil the Confessor (747)

Puasa Besar | Roti,Sayur,Buah diperbolehkan | Venerable Gerasimus of the Jordan (475)