Puasa Besar | Roti,Sayur,Buah diperbolehkan | Monk-martyr Nicon and 199 disciples, in Sicily (251)

Puasa Besar | Roti,Sayur,Buah diperbolehkan | St. Matrona of Thessalonica (4th c.)