Puasa Besar | Roti,Sayur,Buah diperbolehkan | St. Matrona of Thessalonica (4th c.)

Puasa Besar | Makanan Tanpa Minyak | Venerable Hypatius the Wonderworker, bishop of Gangra (ca. 360)