Puasa Para Rasul | Ikan diperbolehkan | Js. Yoana Pembawa Mur ( Abad 1 )

Pemindahan Relik hieromartir Philip, metropolitan Moskow ( 1569 )