Prophet Isaiah (8th c. B.C.)

Ikan Diperbolehkan | Virgin-martyr Glyceria at Heraclea (141)